Salibandyn pelisäännöt 2022

SALIBANDYN PELISÄÄNNÖT Suomen Salibandyliiton hyväksymä käännös kansainvälisistä pelisäännöistä (voimassa 1.7.2022 lähtien) Copyright © Suomen Salibandyliitto ry 2022 Kaikki oikeudet pidätetään.

2 SISÄLLYS ESIPUHE.............................................. 3 PELIN PERUSTEET ............................ 4 SANASTO ............................................ 4 1 KAUKALO............................................ 8 101 Kaukalon mitat............................................. 8 102 Kaukalon merkinnät..................................... 8 103 Maalikehikot................................................. 8 104 Vaihtoalueet................................................. 8 105 Toimitsijapöytä ja rangaistuspenkit ............. 9 106 Kaukalon tarkistaminen ............................... 9 107 Pallo............................................................. 9 2 PELIAIKA........................................... 10 201 Varsinainen peliaika .................................. 10 202 Aikalisä ...................................................... 10 203 Jatkoaika ................................................... 11 204 Rangaistuslaukaukset jatkoajan jälkeen ... 11 3 OSALLISTUJAT ................................ 12 301 Pelaajat...................................................... 12 302 Pelaajien vaihtaminen ............................... 12 303 Erityiset maalivahteja koskevat säännöt ... 12 304 Erityiset joukkueen kapteenia koskevat säännöt ...................................................... 12 305 Joukkueen toimihenkilöt ............................ 13 306 Erotuomarit ................................................ 13 307 Toimitsijat .................................................. 13 4 VARUSTEET...................................... 14 401 Pelaajien vaatetus ..................................... 14 402 Erotuomarien vaatetus .............................. 14 403 Maalivahdin erityisvarusteet ...................... 14 404 Joukkueen kapteenin erityiset varusteet ... 14 405 Henkilökohtaiset ja suojaavat varusteet .... 15 406 Maila .......................................................... 15 407 Erotuomarien varusteet ............................. 15 408 Toimitsijoiden varusteet............................. 15 409 Varusteiden tarkistaminen......................... 15 5 PELINJATKAMISTAVAT ...................17 501 Yleiset pelinjatkamistapoja koskevat säännöt ......................................................17 502 Kiistapallo (802) .........................................17 503 Kiistapalloon johtavat tilanteet ...................18 504 Sisäänlyönti (803) ......................................18 505 Sisäänlyöntiin johtavat tilanteet .................19 506 Vapaalyönti (804).......................................19 507 Vapaalyöntiin johtavat rikkeet ....................20 508 Rangaistuslaukaus (806) ...........................22 509 Siirretty rangaistuslaukaus (807) ...............23 5010 Rangaistuslaukaukseen johtavat rikkeet ...23 6 RANGAISTUKSET .............................24 601 Yleiset rangaistuksia koskevat säännöt ....24 602 Siirretty rangaistus .....................................25 603 Joukkuerangaistus.....................................25 604 Pieni joukkuerangaistus.............................26 605 Pieneen joukkuerangaistukseen johtavat rikkeet ........................................................27 606 Iso joukkuerangaistus ................................29 607 Isoon joukkuerangaistukseen johtavat rikkeet ........................................................29 608 Henkilökohtainen rangaistus .....................30 609 10 minuutin henkilökohtainen rangaistus ..30 610 10 minuutin henkilökohtaiseen rangaistukseen johtavat rikkeet .................31 611 Tekninen pelirangaistus.............................31 612 Tekniseen pelirangaistukseen johtavat rikkeet ........................................................31 613 Pelirangaistus ............................................31 614 Pelirangaistukseen johtavat rikkeet ...........31 7 MAALIT...............................................34 701 Maalin syntyminen ....................................34 702 Hyväksytyt maalit.......................................34 703 Hylätyt maalit .............................................34

3 ESIPUHE Tämä pelisääntöjen vuoden 2022 painos lähetettiin tekstiversiona kansallisille liitoille syyskuussa 2021 ja julkaistiin helmikuussa 2022. Vaikka olemmekin nyt saavuttaneet taas yhden virstanpylvään salibandyn sääntötyössä, ymmärrämme täysin, että säännöissä voi edelleen olla puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia, joita on muokattava, jotta sääntökokoelmamme olisi ”täydellinen”. Kaikkia peliin tavalla tai toisella osallistuvia kehotetaan lukemaan säännöt huolellisesti. On tärkeää, että pelistä voi nauttia, että sitä pelataan turvallisesti ja reilusti ja että pelaajat, valmentajat, erotuomarit, yleisö ja media ymmärtävät sitä. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, ideoita ja rakentavaa kritiikkiä, jotka auttavat meitä jatkamaan työskentelyä. Sääntöjen jatkuva muuttuminen pelityylin nopean kehittymisen myötä on hyväksyttävä. Säännöt koskevat sekä miesten että naisten salibandya kaikilla sarjatasoilla. Kuten säännöissä todetaan, kaikki välineet on ”merkittävä asianmukaisesti”. Kaukaloiden laitojen, maalikehikkojen, mailojen ja pallojen merkinnät on helppo ymmärtää, koska niiden hyväksymismerkinnässä on Kansainvälisen salibandyliiton IFF:n logo. Sama koskee kasvosuojuksia, joiden vasemmassa sivussa on IFF-merkintä. Henkilökohtaisissa suojavarusteissa, kuten kypärissä (kasvosuojukset) ja suojalaseissa on CEmerkintä mutta ei välttämättä IFF:n logoa. IFF suosittelee kuitenkin, että salibandykäyttöön hyväksytyissä henkilökohtaisissa suojavarusteissa on CE-merkintä ja IFF:n hyväksymismerkintä (Recommended by IFF). IFF suosittelee, että kansalliset liitot alkavat vaatia suojalasien käyttöä alle 17-vuotiailta pelaajilta näiden pelisääntöjen voimassaoloaikana ja suositella niiden käyttöä alle 19-vuotiaille pelaajille. Materiaali- ja kilpailusäännökset löytyvät osoitteesta www.floorball.sport kohdasta Säännöt (Regulations). Oikeutta poiketa pelisäännöistä on haettava IFF:ltä. Myönnetyt poikkeusluvat julkaistaan osoitteessa www.floorball.sport kohdassa Säännöt (Regulations) / Pelisäännöt (Rules of the Game). Kansalliset liitot käsittelevät itse nuorten pelejä koskevat poikkeusluvat lukuun ottamatta hyväksyttyjä varusteita ja henkilökohtaisia suojavarusteita koskevia poikkeuksia. Muutoksia ja parannuksia koskevat ehdotukset sekä kyselyt, jotka koskevat kansallisen liiton oikeutta painattaa sääntökirjaa tekijänoikeuslain puitteissa, lähetetään osoitteeseen: International Floorball Federation Competition Alakiventie 2 00920 Helsinki Sähköposti: competition@floorball.sport Helmikuussa 2022 IFF:n sääntö- ja kilpailuvaliokunta (RACC) Martin Klabere Puheenjohtaja

4 PELIN PERUSTEET Salibandya pelataan kahden joukkueen välisenä otteluna. Pelin tarkoituksena on pelin sääntöjä noudattaen tehdä enemmän maaleja kuin vastapuolen joukkue. Salibandya pelataan mieluiten sisällä kovalla ja tasaisella alueella tiloissa, jotka sarjajärjestäjä on hyväksynyt. SANASTO Aikalisä Rajoitetun ajan kestävä pelikatko, jonka joukkueet voivat käyttää pelitaktiikan hiomiseen. Ei-rikkonut joukkue Rikkeen tehneen joukkueen vastajoukkue. Erotuomari Henkilö, joka valvoo peliä ja varmistaa, että pelisääntöjä noudatetaan. Henkilökohtainen rangaistus Rangaistus, joka vaikuttaa vain rikkeen tehneeseen pelaajaan mutta ei kaukalossa olevien pelaajien lukumäärään. Hyötynäkökohta Tilanne, jossa erotuomari antaa pelin jatkua rikkeestä huolimatta, jos pelin jatkumisesta on hyötyä ei-rikkoneelle joukkueelle. Iso joukkuerangaistus Vakavammista rikkeistä tuomittava rangaistus. Jatkoaika Menetelmä, jolla ottelun tulos yritetään ratkaista pelaamalla joko niin kauan että toinen joukkue tekee maalin tai jatkoaika päättyy. Joukkueen kapteeni Joukkueen yksi pelaaja nimetään kapteeniksi, jolla on ottelun aikana erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Joukkueen toimihenkilöt Joukkueen jäsenet, jotka eivät pelaa, kuten valmentajat, huoltajat jne. Joukkuerangaistus Rangaistus, joka vaikuttaa kaukalossa olevien pelaajien määrään. Kansainvälinen Salibandyliitto (International Floorball Federation, IFF) Kansainvälinen salibandya hallinnoiva organisaatio. Kansallinen liitto Kansallinen salibandya hallinnoiva organisaatio (Suomen Salibandyliitto). Kaukalo Laitojen rajaama alue, jonka sisällä peliä pelataan.

5 Kenttäpelaaja Joukkueen pelaaja, joka ei ole maalivahti ja joka pelaa mailalla. Keskipiste Lattiaan merkitty piste, jota käytetään kiistapallopisteenä ottelun tai erän alussa ja tehdyn maalin jälkeen. Tästä pisteestä aloitetaan myös rangaistuslaukaus. Keskiviiva Lattiaan merkitty viiva, joka jakaa kaukalon kahteen samankokoiseen puoliskoon. Kiistapallo Pelinjatkamistapa, jossa kaksi vastakkaisen joukkueen pelaajaa yrittää kiistapalloaloituksessa voittaa heidän väliinsä asetetun pallon hallinnan. Kiistapallopiste Lattiaan merkityt pisteet, joissa kiistapalloaloitukset suoritetaan. Käytetään joissakin tapauksissa myös sisäänlyöntien ja vapaalyöntien suorittamiseen. Kiistapallopisteitä on yhteensä kuusi. Laita Matala, kaukaloa rajaava, levyistä koottu reunus, jonka kulmat ovat pyöreät. Valmistettu yleensä muovista. Maalialue Isompi kahdesta maalikehikon edessä olevasta suorakulmaisesta alueesta. Maalikehikko Kehikko, jossa on ylärima, kaksi tolppaa ja verkko. Maalikehikon tarkoituksena on auttaa erotuomareita havaitsemaan helpommin, onko pallo ylittänyt maaliviivan sääntöjen mukaisesti. Maalivahdin alue Pienempi kahdesta maalikehikon edessä olevasta suorakulmaisesta alueesta. Maalivahti Pelaaja, jonka erityisenä tehtävänä on estää pallon päätyminen maaliin. Maaliviiva Lattiaan merkitty viiva, joka pallon täytyy ylittää, jotta maali hyväksytään. Maaliviivan oletettu jatke Suora linja, jota ei ole merkitty lattiaan, mutta joka jatkaa maaliviivaa kaukalon kulmissa olevien kiistapallopisteiden läpi. Maila Peliväline, jossa on varsi ja käyristetty lapa, jolla pelataan palloa. Varsi on yleensä hiilikuitua ja lapa muovia. Ottelupöytäkirja Virallinen asiakirja, johon kirjataan pelaajat, toimihenkilöt ja ottelun tapahtumat. Pelaaminen/Pelaa Pelaajan mailalla tai keholla suorittama aktiivinen toiminta. Pelinjatkamistapa Tapa, jolla peliä jatketaan pelikatkon jälkeen. Pelinjatkamistapoja ovat kiistapallo, sisäänlyönti, vapaalyönti ja rangaistuslaukaus.

6 Pelirangaistus Rangaistus, jossa rikkeen tehnyt pelaaja tai joukkueen toimihenkilö poistetaan kentältä loppupelin ajaksi ja jota voi seurata lisärangaistus rikkeen vakavuudesta riippuen. Pieni joukkuerangaistus Lievemmistä rikkeistä tuomittava rangaistus. Piittaamaton Teko, jossa ei ole huomioitu sen seurauksia vastustajalle. Varomatonta vakavampi, mutta väkivaltaista lievempi. Raaka Teko, joka on tarkoituksellisesti raaka tai julma. Väkivaltaista vakavampi. Rangaista Tuomita rangaistus rikkeeseen syyllistyneelle pelaajalle tai joukkueen toimihenkilölle. Rangaistuslaukaus Pelinjatkamistapa, jossa ei-rikkoneelle joukkueelle annetaan mahdollisuus maalintekoon niin, että vastassa ei ole muita rikkoneen joukkueen pelaajia kuin maalivahti. Rangaistuspenkki Paikka, jossa rangaistun pelaajan on oltava rangaistusta kärsiessään. Rike Teko, joka rikkoo pelisääntöjä tai on niiden vastainen. Rikkonut joukkue Joukkue, joka on tehnyt rikkeen. Sarjajärjestäjä Pelattavan ottelun hallinnoinnista vastaava taho, kuten Kansainvälinen salibandyliitto IFF tai kansallinen liitto (Suomen Salibandyliitto). Siirretty rangaistus Tilanne, jossa rangaistus on tuomittu, mutta peli jatkuu, koska ei-rikkoneella joukkueella on edelleen pallo hallussaan. Siirretty rangaistuslaukaus Tilanne, jossa rangaistuslaukaus on tuomittu, mutta peli jatkuu, koska ei-rikkoneella joukkueella on pallo hallussaan ja maalintekotilanne on edelleen käynnissä. Sisäänlyönti Pelinjatkamistapa, jota käytetään, kun pallo on mennyt kaukalon ulkopuolelle. Tahallinen/Tarkoituksellinen Teko, joka on tehty tarkoituksella. Tahaton Teko, jota ei ole tehty tarkoituksella. Toimitsijat Puolueettomat henkilöt, jotka avustavat erotuomareita ja ovat vastuussa ottelupöytäkirjan täyttämisestä, ajanotosta ja kuuluttamisesta.

7 Vaihtaminen Kaukalossa olevan pelaajan vaihtaminen toiseen, joukkueen vaihtoalueella olevaan pelaajaan. Vaihtoalue Alue, jonne pelaajapenkit on sijoitettu ja alue jossa pelaajien vaihtamisen on tapahduttava. Vapaalyönti Pelinjatkamistapa, jolla rikottu joukkue jatkaa tuomitun rikkeen jälkeen peliä uudelleen. Varomaton Teko, josta puuttuu harkinta tai varovaisuus. Piittaamatonta lievempi. Väkivaltainen Teko, jossa käytetään liiallista voimaa ja joka vaarantaa merkittävästi vastapuolen pelaajan turvallisuutta. Piittaamatonta vakavampi, mutta raakaa lievempi.

8 1 KAUKALO 101 Kaukalon mitat 1) Kaukalon tulee olla kooltaan 40 x 20 metriä ja sen ympärillä on oltava laidat, jonka kulmat ovat pyöristetyt. Kaukalon laitojen on oltava Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) hyväksymät ja merkitsemät. Kaukalon tulee olla suorakulmainen, mitat ovat pituus ja leveys. Pienin kaukalon sallittu koko on 36 x 18 metriä. 102 Kaukalon merkinnät 1) Kaikki merkinnät tulee tehdä 4-5 cm leveillä viivoilla selvästi erottuvalla värillä. 2) Keskiviiva ja keskipiste on merkittävä. Keskiviivan on oltava samansuuntainen kaukalon päätyjen kanssa ja sen tulee jakaa kenttä kahteen samankokoiseen puoliskoon. 3) Maalialueet, joiden koko on 4 x 5 metriä, on merkittävä 2,85 metriä kaukalon päädystä. Maalialueen tulee olla suorakulmainen, mitat ovat pituus ja leveys viivat mukaan lukien. Maalialueet tulee sijoittaa siten, että maalialueiden keskikohta on päätyjen keskikohdan ja keskipisteen kanssa samassa linjassa. 4) Maalivahdin alueet, joiden koko on 1 x 2,5 metriä, on merkittävä 0,65 metriä maalialueen takarajan etupuolelle. Maalivahdin alueiden tulee olla suorakulmaisia, mitat ovat pituus ja leveys viivat mukaan lukien. Maalivahdin alueet tulee sijoittaa siten, että maalivahdin alueiden keskikohta on päätyjen keskikohdan ja keskipisteen kanssa samassa linjassa. 5) Maalivahdin alueiden takaviivat ovat samalla maaliviivat. Maalitolppien paikat on merkittävä maalivahdin alueiden takaviivoille siten, että merkkien väli on 1,6 metriä. Maaliviivat tulee sijoittaa siten, että niiden keskikohta on päätyjen keskikohtien ja keskipisteen kanssa samassa linjassa. Maalitolppien paikkojen merkintä voidaan tehdä joko katkolla maalivahdin alueen viivoissa tai lyhyillä viivoilla, jotka ovat suorassa kulmassa maalivahdin alueen viivojen kanssa. 6) Kiistapallopisteet on merkittävä keskiviivalle ja maaliviivojen oletetuille jatkeille 1,5 metrin päähän kaukalon pitkistä sivuista ollen halkaisijaltaan enintään 30 cm. Kiistapallopisteet voidaan merkitä ristillä. Keskiviivan kiistapallopisteet voivat olla oletettuja. 103 Maalit 1) Maalit on sijoitettava siten, että tolpat ovat niitä varten tehtyjen merkintöjen kohdalla. Maalien on oltava IFF:n hyväksymiä ja merkitsemiä. Maaliaukkojen tulee olla kohti keskipistettä. 104 Vaihtoalueet 1) Vaihtoalueet, joiden pituus on 10 metriä, on merkittävä kaukalon pitkille sivuille, viisi metriä keskiviivasta. Pelaajapenkit on sijoitettava vaihtoalueille. Vaihtoalueet on merkittävä kaukalon laitaan molemmin puolin. Vaihtoalueet saavat olla korkeintaan kolme metriä leveitä kaukalon laidan reunasta mitattuna. Pelaajapenkit on sijoitettava sopivan

9 etäisyyden päähän kaukalon laidasta, ja niillä on oltava tilaa 19 henkilölle per joukkue. Vaihtoalue voidaan myös merkitä kaukalon laidan yläosaan käyttäen eri väriä. 105 Toimitsijapöytä ja rangaistuspenkit 1) Toimitsijapöytä ja rangaistuspenkit on sijoitettava vastapäätä vaihtoalueita keskiviivan tuntumaan. Toimitsijapöytä ja rangaistuspenkit on sijoitettava sopivan etäisyyden päähän kaukalon laidasta. Kummallekin joukkueelle on oltava erilliset rangaistuspenkit eri puolilla toimitsijapöytää. Kummallakin rangaistuspenkillä on oltava tilaa vähintään kahdelle henkilölle. Rangaistuspenkkialueiden pituus on kaksi metriä, ja niiden tulee sijaita vähintään yhden metrin päässä keskiviivasta. Alueet tulee merkitä näkyvästi kaukalon laidan molemmin puolin. Sarjajärjestäjä voi antaa poikkeavia ohjeita toimitsijapöydän ja rangaistuspenkkien sijainnista. Tässä tapauksessa on jätettävä vähintään kahden metrin tila rangaistuspenkin ja vaihtoalueen penkkien välille. 106 Kaukalon tarkistaminen 1) Erotuomarien on hyvissä ajoin ennen ottelua tarkistettava kaukalo ja huolehdittava siitä, että mahdolliset puutteet korjataan. Kaikista puutteista, joita ei voitu korjata, on tehtävä raportti. Järjestävä seura on velvollinen huolehtimaan puutteiden korjaamisesta ja siitä, että kaukalo on pelikelpoinen ottelun aikana. Kaikki vaaralliset esineet on poistettava tai pehmustettava. 107 Pallo 1) Pallon on oltava IFF:n hyväksymä ja merkitsemä. Pallon pinnan on oltava yksivärinen ja ei-fluoresoivaa väriä. Myöskään pallon sisäpinnan väri ei saa olla fluoresoiva.

10 2 PELIAIKA 201 Varsinainen peliaika 1) Varsinainen peliaika on 3 x 20 minuuttia. Erätauko kestää 10 minuuttia, ja sen aikana joukkueet vaihtavat pelipuolia. Sarjajärjestäjä voi määrätä lyhyemmän peliajan, ei kuitenkaan vähempää kuin 2 x 15 minuuttia, ja/tai lyhyemmän/pidemmän erätauon. Mikäli mahdollista, pelikellon tulee näyttää aikaa 00:00:sta ylöspäin. Pelipuolien vaihtamisen yhteydessä joukkueet vaihtavat myös vaihtoalueita. Kotijoukkue valitsee pelipuolen hyvissä ajoin ennen ottelua. Jokainen uusi erä aloitetaan kiistapallolla keskipisteestä. Jokaisen erän päättyessä toimitsijat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että erän loppusummeri annetaan sireenillä tai vastaavalla, mikäli tämä ei tapahdu automaattisesti. Erä tai ottelu päättyy välittömästi loppusummerin alettua soida. Erätauon ajanotto alkaa välittömästi erän loputtua. Joukkueet ovat velvollisia tulemaan ajoissa takaisin tauolta kentälle jatkaakseen peliä. Mikäli erotuomarien mielestä jompikumpi pelipuolista on toista parempi, joukkueiden tulee vaihtaa kenttä- puolia kolmannen erän puolivälissä, mutta tästä on päätettävä ennen kolmannen erän alkamista. Mikäli joukkueet vaihtavat puolia, peliä jatketaan kiistapallolla keskipisteestä. 2) Peliaika on tehokasta. Tehokas peliaika tarkoittaa sitä, että ajanotto pysäytetään aina erotuomarin vihellyksestä ja käynnistetään uudelleen kun pallo on laitettu peliin. Kolmoisvihellystä on käytettävä epäluonnollisten pelikatkojen yhteydessä. Erotuomarit päättävät siitä, mikä katsotaan epäluonnolliseksi pelikatkoksi, mutta näihin kuuluvat aina vioittunut pallo, kaukalon laidan osien irtoaminen toisistaan, loukkaantuminen, varusteiden mittaaminen, luvattomat henkilöt tai esineet kaukalossa, valojen sammuminen täysin tai osittain sekä loppusummerin soiminen vahingossa. Mikäli kaukalon laidan osat ovat irronneet toisistaan, peliä ei tule keskeyttää ennen kuin pallo on lähellä kyseistä paikkaa. Mikäli tapahtuu loukkaantuminen, peli on katkaistava vain, jos epäillään vakavaa loukkaantumista tai loukkaantunut pelaaja vaikuttaa suoraan peliin. Sarjajärjestäjä voi myöntää poikkeusluvan ns. juoksevan peliajan käyttämiseen, jolloin peliaika pysäytetään ainoastaan maalin, rangaistuksen, rangaistuslaukauksen, aikalisän tai epäluonnollisten pelikatkojen yhteydessä erotuomarin kolmoisvihellyksestä. Varsinaisen peliajan viimeiset kolme minuuttia ovat aina tehokasta peliaikaa. Peliaika pysäytetään rangaistuslaukauksen ajaksi. 202 Aikalisä 1) Ottelun aikana molemmilla joukkueilla on oikeus pyytää yhtä aikalisää, joka ilmoitetaan erotuomarin kolmoisvihellyksellä ja pidetään heti kun peli on katkaistu. Aikalisää voidaan pyytää milloin vain, myös maalin ja rangaistuslaukauksen yhteydessä pois lukien rangaistuslaukauskilpailu jatkoajan jälkeen, mutta vain joukkueen kapteenin tai toimihenkilön toimesta. Pelikatkon aikana pyydetty aikalisä myönnetään välittömästi, paitsi mikäli erotuomarien mielestä tästä on selvästi haittaa vastajoukkueelle, jolloin aikalisä myönnetään seuraavalla pelikatkolla. Pyydetty aikalisä on aina pidettävä, paitsi maalin jälkeen, jolloin joukkueella on oikeus peruuttaa pyytämänsä aikalisä, tai jos seuraava pelikatko on erän loppuessa, jolloin aikalisä peruuntuu automaattisesti. Tämä koskee myös mahdollista pelipuolien vaihtoa erän puolivälissä. Aikalisä alkaa erotuomarin uudesta vihellyksestä, kun joukkueet ovat vaihtoalueillaan ja erotuomarit toimitsijapöydän luona. Aikalisä päättyy 30 sekunnin jälkeen erotuomarin vihellykseen. Aikalisän jälkeen peliä jatketaan aikalisää edeltäneen pelikatkon edellyttämällä tavalla. Rangaistu pelaaja ei saa ottaa osaa aikalisään.

11 203 Jatkoaika 1) Ottelua, jossa on selvitettävä voittaja ja joka päättyy tasan, on jatkettava 10 minuutin jatkoajalla, kunnes toinen joukkue tekee maalin. Ennen jatkoaikaa joukkueilla on oikeus kahden minuutin taukoon, mutta pelipuolia ei vaihdeta. Jatkoajalla noudatetaan samoja sääntöjä peliajan käynnistämisen ja pysäyttämisen osalta kuin varsinaisella peliajalla. Jatkoaikaa ei jaeta eriin. Rangaistusaika, joka on jäljellä varsinaisen peliajan päättyessä, jatkuu jatkoajan aikana. Mikäli tilanne on jatkoajan jälkeen edelleen tasan, ratkaistaan voittaja rangaistuslaukauskilpailulla. 204 Rangaistuslaukauskilpailu jatkoajan jälkeen 1) Kummastakin joukkueesta viisi kenttäpelaajaa suorittaa kukin yhden rangaistuslaukauksen. Mikäli tämän jälkeen tilanne on edelleen tasan, samat viisi pelaajaa suorittaa yhden rangaistuslaukauksen kerrallaan, kunnes ratkaiseva tulos on saavutettu. Rangaistuslaukaukset suoritetaan vuorotellen. Erotuomarit päättävät kumpaan maaliin rangaistuslaukaukset suoritetaan ja suorittavat arvonnan joukkueiden kapteenien välillä. Voittanut kapteeni päättää, kumpi joukkue aloittaa rangaistuslaukausten suorittamisen. Joukkueen kapteenin tai toimihenkilön on kirjallisesti ilmoitettava erotuomareille ja toimitsijoille osaaottavien pelaajien numerot suoritusjärjestyksessä. Erotuomarit ovat vastuussa siitä, että rangaistuslaukaukset suoritetaan joukkueiden toimihenkilöiden ilmoittamassa järjestyksessä. Heti kun ratkaiseva tulos on saavutettu rangaistuslaukauskilpailussa, ottelu päättyy ja voittanut joukkue voittaa ottelun yhdellä lisämaalilla. Varsinaisessa rangaistuslaukauskilpailussa on saavutettu ratkaiseva tulos, kun toinen joukkue on tehnyt enemmän maaleja kuin toinen voi tehdä, vaikka suorittaisi jäljellä olevat laukaukset. Mahdollisten jatkolaukausten aikana ratkaiseva tulos katsotaan syntyneeksi, kun toinen joukkue on tehnyt yhden maalin enemmän kuin vastajoukkue ja molemmat joukkueet ovat suorittaneet yhtä monta rangaistuslaukausta. Jatkolaukauksia ei tarvitse suorittaa samassa järjestyksessä kuin varsinaiset rangaistuslaukaukset, mutta pelaaja ei saa suorittaa kolmatta laukaustaan ennen kuin kaikki nimetyt pelaajat ovat suorittaneet vähintään kaksi laukausta jne. Mikäli rangaistuslaukauskilpailuun nimetylle kenttäpelaajalle tuomitaan mikä tahansa rangaistus rangaistuslaukauskilpailun aikana, joukkueen kapteeni valitsee vielä nimeämättömän kenttäpelaajan korvaamaan rangaistuksen saaneen pelaajan. Mikäli maalivahdille rangaistuslaukauskilpailun aikana tuomitaan mikä tahansa rangaistus, on hänet korvattava varamaalivahdilla. Mikäli sellaista ei ole, on hänet korvattava kenttäpelaajalla, jolloin joukkueella on enintään kolme minuuttia aikaa pukea hänet sääntöjen mukaisesti, mutta lämmittelyä ei sallita. Uusi maalivahti on merkittävä pöytäkirjaan samoin kuin vaihdon kellonaika. Joukkue, joka ei pysty nimeämään viittä kenttäpelaajaa, saa suorittaa ainoastaan niin monta laukausta kuin kenttäpelaajia on käytössä. Tämä sääntö koskee myös mahdollisia jatkolaukauksia.

12 3 OSALLISTUJAT 301 Pelaajat 1) Kukin joukkue saa käyttää enintään 20 pelaajaa. Nämä pelaajat on merkittävä ottelupöytäkirjaan. Pelaajia ovat kenttäpelaajat ja maalivahdit. Vain pöytäkirjaan merkityt pelaajat saavat osallistua otteluun ja olla oman joukkueen vaihtoalueella. 2) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään kuusi pelaajaa, joista vain yksi voi olla maalivahti tai vain kuusi kenttäpelaajaa. Erotuomarit voivat aloittaa pelin, kun molemmilta joukkueilta on kentällä sääntöjen mukaisesti pukeutuneet maalivahdit ja viisi kenttäpelaajaa. Muussa tapauksessa lopputulos on 5–0 ei-rikkoneen joukkueen hyväksi. Pelin ollessa käynnissä joukkueiden on pystyttävä pelaamaan vähintään neljällä pelaajalla, muuten peli keskeytetään ja lopputulos on 5–0 ei-rikkoneen joukkueen hyväksi tai saavutettu tulos, mikäli tämä on edullisempi ei-rikkoneelle joukkueelle. 302 Pelaajien vaihtaminen 1) Pelaajia voidaan vaihtaa pelin aikana milloin tahansa ja kuinka usein tahansa. Kaikkien vaihtojen on tapahduttava oman joukkueen vaihtoalueella. Kaukalosta pois tulevan pelaajan on oltava ylittämässä kaukalon laitaa ennen kuin korvaava pelaaja saa astua kaukaloon. Loukkaantunut pelaaja, joka poistuu kaukalosta muualta kuin omalta vaihtoalueeltaan, voidaan korvata vasta pelikatkolla. Vertavuotava pelaaja ei saa osallistua otteluun ennen kuin verenvuoto on hallinnassa. 303 Maalivahtien erityismääräykset 1) Kaikki maalivahdit on merkittävä ottelupöytäkirjaan. Maalivahtien numeroiden ja nimien yhteyteen tehdään merkintä ”MV”. Maalivahdiksi merkitty pelaaja ei saa samassa ottelussa pelata kenttäpelaajana mailan kanssa. Mikäli joukkue loukkaantumisen tai rangaistuksen johdosta joutuu korvaamaan maalivahdin kenttäpelaajalla, joukkueella on aikaa enintään kolme minuuttia pukea tämä sääntöjen mukaisesti, mutta lämmittelyä ei sallita. Uusi maalivahti ja vaihdon kellonaika on merkittävä pöytäkirjaan. 2) Mikäli maalivahti pelin aikana kokonaan jättää maalialueensa, hänet rinnastetaan paluuseen asti kenttäpelaajaan, joskaan hänellä ei ole mailaa. Tämä sääntö ei koske tilannetta, kun maalivahti toimittaa pallon peliin. Maalivahdin katsotaan kokonaan jättäneen maalialueen, kun mikään hänen vartalonosansa ei kosketa lattiaa maalialueella. Maalivahti saa kuitenkin hypätä maalialueellaan. Rajat kuuluvat maalialueeseen. 304 Joukkueiden kapteenien erityismääräykset 1) Kummallakin joukkueella on oltava kapteeni, joka on merkittävä ottelupöytäkirjaan. Kapteenien numeroiden ja nimien yhteyteen tehdään merkintä ”C”. Kapteenia voidaan vaihtaa vain loukkaantumisen, sairastumisen tai pelirangaistuksen vuoksi. Vaihto on merkittävä kellonaikoineen pöytäkirjaan. Korvattu kapteeni ei voi samassa ottelussa enää toimia kapteenina. 2) Vain joukkueen kapteenilla on oikeus puhua erotuomareille. Hän on myös velvollinen avustamaan erotuomareita. Kun kapteeni puhuu erotuomareille, tämän on tapahduttava määrättyjen ehtojen mukaisesti. Rangaistu kapteeni menettää oikeutensa puhua erotuomareille, paitsi mikäli nämä puhuvat hänelle, ja tänä aikana joukkueella ei ole mahdollisuutta puhua erotuomareille, lukuun ottamatta

13 joukkueen toimihenkilön oikeutta pyytää aikalisää. Keskustelut, mikäli ne erotuomareiden mielestä ovat tarpeellisia, käydään käytävillä, ei kaukalossa eikä koskaan erotuomareiden pukuhuoneessa. 305 Joukkueiden toimihenkilöt 1) Kummankin joukkueen tulee nimetä enintään viisi toimihenkilöä ottelupöytäkirjaan. Vain pöytäkirjaan nimetyt henkilöt saavat olla oman joukkueen vaihtoalueella. Aikalisää lukuun ottamatta toimihenkilöillä ei ole oikeutta astua kaukaloon ilman erotuomarien lupaa. Kaiken valmentamiseen liittyvän toiminnan on tapahduttava vaihtoalueelta, missä joukkueen toimihenkilöiden on oltava ottelun aikana. Joukkueen toimihenkilön tulisi tarkistaa ennen ottelun alkua ottelupöytäkirja ja varmistaa, että joukkueen nimilista on oikein. Ottelun alettua korjauksia ei saa enää tehdä lukuun ottamatta mahdollista väärinnumeroinnin korjausta. Mikäli joukkueen toimihenkilö merkitään myös pelaajaksi, hänet on aina tulkittava pelaajaksi missä tahansa epäselvissä tilanteissa vaihtoalueella tapahtuvien rikkomusten yhteydessä. 306 Erotuomarit 1) Pelin tuomitsee kaksi samanarvoista erotuomaria. Erotuomareilla on oikeus keskeyttää ottelu, mikäli heidän mielestään ei ole edellytyksiä pelin sääntöjenmukaiselle jatkumiselle. 307 Toimitsijat 1) Ottelussa on oltava toimitsijat. Toimitsijoiden on oltava puolueettomia. He ovat vastuussa ottelupöytäkirjan täytöstä, ajanotosta ja mahdollisista kuuluttajan tehtävistä.

14 4 VARUSTEET 401 Pelaajien asusteet 1) Kaikkien kenttäpelaajien on käytettävä peliasua, johon kuuluvat paita, lyhyet housut ja sukat. Kaikilla joukkueen kenttäpelaajilla on oltava täysin yhtenäinen peliasu. Joukkueen peliasu saa olla minkä värinen tahansa, mutta paidat eivät saa olla harmaita. Mikäli erotuomarien mielestä joukkueiden peliasut eivät erotu riittävän hyvin toisistaan, on vierasjoukkue velvollinen vaihtamaan. Joukkueen sukkien on oltava keskenään samanlaiset. Sarjajärjestäjä voi päättää, että joukkueilla on oltava toisistaan erottuvat sukat. 2) Maalivahtien on käytettävä paitaa ja pitkiä housuja. 3) Kaikkien paitojen tulee olla numeroituja. Joukkueen paitojen tulee olla numeroitu selvästi luettavin arabialaisin kokonaisnumeroin selässä ja paidan etuosassa. Selkäpuolen numeroiden vähimmäiskorkeus on 200 mm ja etu- puolen 70 mm. Paidoissa saa olla mikä tahansa numero 1 ja 99 välillä, mutta numero yksi ei ole sallittu kenttäpelaajille. Mikäli väärin numeroitu pelaaja osallistuu otteluun, ottelun pöytäkirja on korjattava, ja rikkomus on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle. Jos pelaajan on vaihdettava pelipaitaa ottelun aikana, uusi numero kirjataan ottelupöytäkirjaan. 4) Kaikkien pelaajien on käytettävä kenkiä. Kenkien on oltava sisäurheiluun tarkoitettuja. Sukat eivät saa olla kenkien päällä. Mikäli pelaajalta putoaa toinen tai molemmat kengät pelin aikana, hän saa jatkaa peliä seuraavaan pelikatkoon saakka. 402 Erotuomarien asusteet 1) Erotuomarien on käytettävä paitaa, lyhyitä mustia urheiluhousuja ja mustia polvisukkia. Erotuomareiden on käytettävä samanvärisiä asuja. 403 Maalivahdin erityisvarusteet 1) Maalivahti ei saa käyttää mailaa. 2) Maalivahdin on käytettävä kasvosuojusta, mikä on IFF:n materiaalisääntöjen kanssa yhtäpitävä ja merkitty sen mukaisesti. Tämä koskee ainoastaan kaukalossa olevaa maalivahtia pelin ollessa käynnissä. Kaikenlainen kasvosuojuksen käsittely, lukuun ottamatta sen maalaamista, on kielletty. 3) Maalivahti saa käyttää suojavarusteita, mutta suojavarusteissa ei saa olla osia joiden tarkoitus on peittää maalia. Kypärä ja ohuet hanskat ovat sallittuja. Kaikenlaisten kiinnitys- ja kitka-aineiden käyttö on kielletty. Mitään esineitä ei saa pitää maalin sisällä tai sen päällä. Maalivahti ei saa käyttää minkäänlaisia suojavarusteita, jotka peittävät enemmän kuin maalivahdin vartalo, esimerkiksi olkatoppauksia. 404 Kapteenien erityisvarusteet 1) Joukkueen kapteenilla on oltava käsivarsinauha. Käsivarsinauhaa on pidettävä olkavarressa, ja sen on oltava selvästi erottuva. Teipin käyttö on kielletty.

15 405 Henkilökohtaiset varusteet ja suojavarusteet 1) Pelaaja ei saa käyttää varusteita, jotka saattavat aiheuttaa loukkaantumisia. Tämä koskee suojaavia ja lääketieteellisiä varusteita, suojalaseja sekä muita esineitä kuten kelloja, korvakoruja ja vastaavia. Erotuomarit päättävät siitä, onko joku varuste vaarallinen. Kaikkien suojavarusteiden on oltava vaatteiden alla, mikäli tämä on mahdollista. Ellei kansallisen lajiliiton peliasusäännöissä muuta määrätä, aluspaitojen, -housujen, trikoiden ja kompressiovaatteiden näkyville jäävien osien tulee olla peliasun paidan tai shortsien päävärityksen väriset. Jaloissa sallitaan myös mustat asusteet. Päähineiden käyttö on kielletty. Joustavien ja solmuttomien otsa- tai hikinauhojen käyttö on kuitenkin sallittu. Kaikenlaisten pitkien lämpöhousujen käyttö on kenttäpelaajille kielletty. Poikkeukset hyväksyy vain sarjajärjestäjä kirjallisesta anomuksesta. 2) Mikäli pelaaja käyttää suojalaseja, niiden tulee vastata IFF:n materiaalisääntöjä ja niissä tulee olla asianmukaiset merkinnät. Suojalasien kaikenlainen muokkaus on kielletty. Jos pelaajan suojalasit putoavat kesken pelin, hän voi jatkaa pelaamista seuraavaan pelikatkoon asti. 406 Maila 1) Mailan on oltava IFF:n hyväksymä ja merkitsemä. Varren kaikenlainen muunlainen käsitteleminen kuin lyhentäminen on kielletty. Vartta voi teipata aloitusmerkin yläpuolelta, mutta tunnistus- ja hyväksymismerkintöjä ei saa peittää. 2) Lapa ei saa olla teräväreunainen ja sen käyryys saa olla korkeintaan 30 mm. Lavan kaikenlainen muunlainen käsitteleminen paitsi taivuttaminen on kielletty. Lavan käyryys mitataan lavan sisäpuolen korkeimmasta kohdasta mailan maatessa tasaisella alustalla. Lavan vaihtaminen on sallittu, mikäli lapa on hyväksytty varren kanssa ja on samaa tuotemerkkiä, mutta uutta lapaa ei saa heikentää. Lavan ja varren liitoskohdan teippaaminen on sallittu, mutta korkeintaan 10 mm lavan näkyvästä osasta saa olla peitettynä. 407 Erotuomarien varusteet 1) Erotuomareilla tulee olla muoviset keskikokoiset pillit, mitta ja punaiset kortit. Sarjajärjestäjä voi antaa luvan muunlaisten pillien käyttöön. 408 Toimitsijoiden varusteet 1) Toimitsijoilla tulee olla käytössään kaikki varusteet, jotka heidän tehtäviensä hoito vaatii. 409 Varusteiden tarkistaminen 1) Erotuomarit päättävät kaikesta varusteiden tarkistamisesta ja mittaamisesta. Varusteita on tarkistettava sekä ennen ottelua että sen aikana. Pelaajan, jonka varusteissa on havaittu puutteita ennen ottelua tai sen aikana, on korjattava ne, mukaan lukien virheet mailoissa pois lukien mailan käyryyden mittaus. Varusteiden korjaamisen jälkeen kyseinen pelaaja voi aloittaa/jatkaa ottelua. Rikkomukset, jotka koskevat pelaajien asusteita, aiheuttavat joukkueelle korkeintaan yhden rangaistuksen peliä kohden. Kaikista virheellisistä varusteista tulee tehdä raportti. Vain molempien joukkueiden kapteenit ja pelaaja, jonka varustetta tarkistetaan, saavat olla toimitsijapöydän luona tarkistusta suoritettaessa. Varusteen tarkistuksen jälkeen peliä jatketaan pelikatkon aiheuttaneen syyn mukaisesti.

16 2) Joukkueen kapteeni voi pyytää mailan käyryyden mittaamista ja mailan varsi/lapa yhdistelmän sekä mailan ja maalivahdin kypärän ristikon hyväksymismerkinnän tarkistamista. Joukkueen kapteenilla on myös oikeus huomauttaa erotuomareille muista puutteista vastajoukkueen varusteissa, mutta tällöin erotuomarit päättävät siitä ryhtyvätkö he toimenpiteisiin. Mittausta, varsi/lapa– yhdistelmän tarkistamista ja mailan tai kasvosuojuksen ristikon hyväksymismerkinnän tarkistamista voidaan pyytää milloin vain, mutta sitä ei toteuteta ennen kuin seuraavalla pelikatkolla. Mikäli tarkistusta pyydetään pelikatkon aikana, se on suoritettava välittömästi, myös maalin tai rangaistuslaukauksen yhteydessä, ellei tästä erotuomarien mielestä ole kohtuutonta haittaa vastajoukkueelle. Tällöin tarkistus suoritetaan seuraavalla pelikatkolla. Erotuomarit ovat velvollisia tarkistamaan lavan käyryyden tai varsi/lapa-yhdistelmän ja kasvosuojuksen ristikon hyväksymismerkinnän joukkueen kapteenin pyynnöstä, mutta vain yksi tarkistus per joukkue pelikatkoa kohden on sallittu. Vain molempien joukkueiden kapteenit ja pelaaja, jonka varustetta tarkistetaan, saavat olla toimitsijapöydän luona varusteen tarkistuksen aikana. Varusteen tarkistuksen jälkeen peliä jatketaan pelikatkon aiheuttaneen syyn mukaisesti.

17 5 PELINJATKAMISTAVAT 501 Yleismääräykset pelinjatkamistavoista 1) Kun peli on katkaistu, sitä jatketaan pelitilanteen edellyttämällä pelinjatkamistavalla. Pelinjatkamistavat ovat kiistapallo, sisäänlyönti, vapaalyönti ja rangaistuslaukaus. 2) Erotuomarien tulee viheltää kerran, näyttää tilanteen edellyttämä näyttö ja osoittaa pelinjatkamispaikka. Palloa voidaan pelata vihellyksen jälkeen, mikäli se on liikkumatta ja oikeassa paikassa. Erotuomarien tulee ensin antaa pelinjatkamistavan näyttö ja sen jälkeen mahdollinen syynäyttö. Syynäyttöä käytetään vain tarpeen vaatiessa, kuitenkin aina rangaistusten ja rangaistuslaukauksen yhteydessä. Pallon ei tarvitse olla täysin paikallaan eikä täysin oikeassa paikassa vapaa- tai sisäänlyönnissä, mikäli tällä erotuomarien mielestä ei ole oleellista vaikutusta tilanteeseen. 3) Pelinjatkamista ei saa tarpeettomasti viivyttää. Erotuomarit päättävät siitä, mikä on tarpeetonta viivyttämistä. Mikäli pelinjatkamista viivytetään, erotuomarien on, mikäli mahdollista, huomautettava tästä pelaajaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 502 Kiistapallo (802) 1) Erän alkaessa sekä maalin hyväksymisen merkiksi suoritetaan kiistapallo keskipisteestä. Maalia, joka tehdään jatkoajalla tai ottelun tai erän päättävästä rangaistuslaukauksesta, ei vahvisteta kiistapallolla. Kun kiistapallo suoritetaan keskipisteestä, kummankin joukkueen on oltava omilla kenttäpuoliskoillaan. 2) Kun peli on katkaistu, eikä kummankaan joukkueen hyväksi voida määrätä sisäänlyöntiä, vapaalyöntiä tai rangaistuslaukausta, peliä on jatkettava kiistapallolla. 3) Kiistapallo suoritetaan pelin keskeyttämishetkellä palloa lähinnä olleesta kiistapallopisteestä. 4) Kaikkien muiden paitsi kiistapalloa suorittavien pelaajien on välittömästi, ilman että erotuomarien tarvitsee tästä huomauttaa, siirryttävä vähintään kolmen metrin päähän pallosta mailat mukaan lukien. Ennen kiistapallon suorittamista erotuomarien on tarkistettava, että joukkueet ovat valmiina ja että kaikki pelaajat ovat paikoillaan. 5) Palloa on pelattava mailalla, ja sen pelaamiseen osallistuu yksi kenttäpelaaja kummastakin joukkueesta. Pelaajien on seisottava rintamasuunta vastajoukkueen päätyä kohti. Pelaajien vartalot eivät saa koskettaa toisiaan ennen kiistapallon suorittamista. Pelaajien jalkojen tulee olla samalla tasolla keskiviivaan nähden oman maalin puolella. Mailoista on pidettävä kiinni tavallisella peliotteella molemmat kädet merkkiviivan yläpuolella. Lapojen on oltava kohtisuoraan keskiviivaan verrattuna kummallakin puolella palloa koskettamatta sitä. Tavallisella peliotteella tarkoitetaan sitä otetta, jota pelaaja käyttää pelin ollessa käynnissä. Puolustavan joukkueen pelaaja valitsee puolen, jolle hän mailansa laittaa. Mikäli kiistapallo suoritetaan keskiviivalta, vierasjoukkueen pelaaja valitsee puolen, jolle hän mailansa laittaa. Pallon on oltava lapojen keskikohdan tasalla. Mikäli syntyy erimielisyyttä koskien vaihtamista ennen kiistapallon suorittamista, vierasjoukkue on velvollinen vaihtamaan ensin. 6) Kiistapallo voi mennä suoraan maaliin.

18 503 Kiistapalloon johtavat tilanteet 1) Pallo rikkoontuu tahattomasti. 2) Palloa ei voida pelata sääntöjen mukaisesti. Erotuomarien tulee antaa pelaajille kohtuullinen mahdollisuus pelata palloa ennen kuin peli katkaistaan. 3) Kaukalon laidan osat ovat irronneet toisistaan ja pallo tulee tapahtumapaikan lähelle. 4) Maalikehikko on tahattomasti siirtynyt eikä sitä voida laittaa paikoilleen kohtuullisessa ajassa. Maalivahdin velvollisuus on siirtää maalikehikko paikoilleen heti, kun se on mahdollista. 5) Tapahtuu vakava loukkaantuminen tai loukkaantunut pelaaja vaikuttaa suoraan peliin. Erotuomarit päättävät siitä, mikä katsotaan vakavaksi loukkaantumiseksi, mutta heti kun tätä epäillään, peli on välittömästi katkaistava. 6) Epätavallinen tilanne pelin aikana. Erotuomarit päättävät siitä, mikä katsotaan epätavalliseksi tilanteeksi, mutta tällaisia ovat aina mm. peliin kuulumaton henkilö tai esine kaukalossa, valojen sammuminen kokonaan tai osittain sekä loppusummerin soiminen vahingossa, kun rikkoutunut maila aiheuttaa vaaratilanteen tai vaikuttaa suoraan peliin, tai kun pallo osuu erotuomariin ja tällä on huomattava vaikutus peliin. 7) Maali hylätään huolimatta siitä, että vapaalyönnin aiheuttavaa rikettä ei ole tehty. Tämä koskee myös tilannetta, kun pallo menee maaliin ylittämättä maaliviivaa etupuolelta. 8) Rangaistuslaukauksesta ei synny maalia. Tämä koskee myös tilannetta, kun rangaistuslaukaus suoritetaan väärin. 9) Erotuomarit eivät pysty määrittämään kumman joukkueen hyväksi sisäänlyönti tai vapaalyönti tuomitaan. Tämä koskee myös tilannetta, kun molempien joukkueiden pelaajat syyllistyvät samanaikaiseen rikkomukseen. 10) Kun erotuomarit pitävät tekemäänsä päätöstä virheellisenä. 11) Kun ei-rikkonut joukkue yrittää erotuomarien mielestä siirretyn rangaistuksen aikana kuluttaa aikaa. Joukkuetta tulee mahdollisuuksien mukaan huomauttaa asiasta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 504 Sisäänlyönti (803) 1) Kun pallo menee kaukalon ulkopuolelle, tuomitaan palloa ei-pelanneelle joukkueelle sisäänlyönti. Palloa pelanneella joukkueella tarkoitetaan joukkuetta, jonka pelaajat tai varusteet viimeksi koskettivat palloa ennen kuin se meni kaukalon ulkopuolelle. Tähän kuuluu myös tilanne, kun pelaaja siirtää palloa maalikehikosta lyöden maaliverkkoa koskettamatta palloa. 2) Sisäänlyönti suoritetaan 1,5 metrin päästä kaukalon laidasta paikasta, jossa pallo meni kaukalon ulkopuolelle, mutta ei koskaan maaliviivan oletetun jatkeen takaa. Pallon ei tarvitse olla täysin liikkumatta eikä täysin oikeassa paikassa, mikäli erotuomarien mielestä tällä ei ole oleellista vaikutusta peliin. Mikäli joukkueelle on hyötyä siitä, että se suorittaa sisäänlyönnin lähempää kaukalon laitaa kuin 1,5 metriä, tämä on sallittava. Mikäli pallo menee kaukalon ulkopuolelle maaliviivan oletetun jatkeen takana, suoritetaan sisäänlyönti lähimmästä kiistapallopisteestä. Mikäli pallo koskee kattoa tai muita esineitä kaukalon yläpuolella, sisäänlyönti suoritetaan 1,5 metrin päästä kaukalon laidasta keskiviivan suuntaisesti.

19 3) Vastajoukkueen pelaajien on välittömästi ilman erotuomarien huomauttamista siirryttävä vähintään kolmen metrin päähän pallosta, mailat mukaan lukien. Sisäänlyöntiä suorittavan pelaajan ei tarvitse odottaa vastapelaajien siirtymistä, mutta mikäli palloa pelataan vastapelaajan yrittäessä siirtyä tarvittavalle etäisyydelle, erotuomarien ei tämän johdosta tule ryhtyä toimenpiteisiin. 4) Palloa on pelattava mailalla. Sitä on lyötävä, eikä sitä saa saattaa tai nostaa mailalla. 5) Sisäänlyönnin suorittanut pelaaja ei saa koskettaa palloa uudelleen ennen kuin se on koskenut toista pelaajaa tai tämän varusteita. 6) Sisäänlyönti voi mennä suoraan maaliin. 505 Sisäänlyöntiin johtavat tilanteet 1) Pallo menee kaukalon laidan ulkopuolelle tai koskettaa kattoa tai muita esineitä kaukalon yläpuolella. 506 Vapaalyönti (804) 1) Vapaalyönnin aiheuttavan rikkeen jälkeen on rikotun joukkueen hyväksi tuomittava vapaalyönti. Vapaalyönnin aiheuttavien rikkeiden yhteydessä on noudatettava hyötynäkökohtaa, kun se on mahdollista. Hyötynäkökohdalla tarkoitetaan sitä, että mikäli rikotulla joukkueella rikkeen jälkeen on edelleen pallo hallussaan, sille on annettava mahdollisuus jatkaa pelaamista, mikäli tästä on enemmän hyötyä kuin vapaalyönnistä. Mikäli hyötynäkökohtaa noudatetaan ja peli katkaistaan, koska rikottu joukkue menettää pallon hallinnan, vapaalyönti on suoritettava viimeisen rikkeen tapahtumapaikasta. 2) Vapaalyönti suoritetaan rikkomuspaikasta, mutta ei koskaan maaliviivan oletetun jatkeen takaa eikä 3,5 metriä lähempää maalivahdin aluetta. Pallon ei tarvitse olla täysin liikkumatta eikä täysin oikeassa paikassa, mikäli tällä ei erotuomarin mielestä ole oleellista vaikutusta peliin. Vapaalyönti lähempänä kuin 1,5 metriä kaukalon laidasta voidaan siirtää tälle etäisyydelle. Mikäli rikkomuspaikka on maaliviivan oletetun jatkeen takana, suoritetaan vapaalyönti lähimmästä kiistapallopisteestä. Mikäli rikkomuspaikka on lähempänä kuin 3,5 metriä maalivahdin alueesta, vapaalyönti on siirrettävä paikkaan mikä on 3,5 metriä maalivahdin alueen ulkoreunasta ja maaliviivan keskikohdasta rikkomuspaikan kautta vedetyllä kuvitellulla viivalla. Muurille jää 0,5 metrin tila ja etäisyys vapaalyöntipaikkaan on 3 metriä. Tässä tapauksessa puolustavalla joukkueella on aina oltava oikeus muodostaa puolustusmuuri välittömästi oman maalivahdin alueensa ulkopuolelle. Mikäli hyökkäävä joukkue estää tämän, puolustavan joukkueen hyväksi tuomitaan vapaalyönti. Hyökkäävän joukkueen ei tarvitse odottaa, kunnes puolustava joukkue on muodostanut puolustusmuurin, ja hyökkäävän joukkueen pelaajat voivat asettua puolustusmuurin eteen.

20 3) Vastajoukkueen pelaajien on välittömästi ilman erotuomarien huomauttamista siirryttävä vähintään 3 metrin päähän pallosta, mailat mukaan lukien. Vapaalyöntiä suorittavan pelaajan ei tarvitse odottaa vastapelaajien siirtymistä, mutta mikäli palloa pelataan vastapelaajan yrittäessä siirtyä tarvittavalle etäisyydelle, erotuomarien ei tämän johdosta tule ryhtyä toimenpiteisiin. 4) Palloa on pelattava mailalla. Sitä on lyötävä, eikä sitä saa saattaa eikä nostaa. 5) Vapaalyönnin suorittanut pelaaja ei saa koskea palloa uudelleen ennen kuin se on koskenut toista pelaajaa tai jonkun muun pelaajan varusteita. 6) Vapaalyönti voi mennä suoraan maaliin. 507 Vapaalyöntiin johtavat rikkeet 1) Pelaaja lyö, painaa, nostaa tai potkaisee vastustajan mailaa tai lyö vastustajaa kehoon kuitenkin tavoitellen palloa. (901, 902, 903, 912) Jos erotuomarit arvioivat pelaajan pelanneen palloa muutoin oikein ennen vastustajan mailaan tai kehoon kohdistunutta iskua, toimenpiteisiin ei ryhdytä. 2) Pelaaja pitää kiinni vastustajasta tai vastustajan mailasta. (910) 3) Mailan lavan nostaminen yli lantiotason takaheilahduksessa ennen pallon pelaamista tai etuheilahduksessa pallon pelaamisen jälkeen. (904) Tämä koskee myös valelaukauksia. Korkea heilahdus on kuitenkin sallittu, mikäli muita pelaajia ei ole lähellä eikä minkäänlaista vaaraa osumasta ole. Lantiotasoksi katsotaan lantion korkeus seistäessä suorana. 4) Kenttäpelaaja pelaa tai yrittää pelata palloa millä tahansa mailansa osalla tai jalalla polvitason yläpuolella. (904, 913) Reisikuoletus on sallittua. Polvitasoksi katsotaan polvien korkeus seistäessä suorana. 5) Kenttäpelaaja sijoittaa mailansa tai jalkansa vastapuolen jalkojen väliin. (905) 6) Palloa pelaava tai sitä tavoitteleva pelaaja pakottaa tai työntää vastapelaajaa muuten kuin olkapäällä olkapäätä vasten. (907) 7) Palloa pelaava, sitä tavoitteleva tai parempaan paikkaan pyrkivä pelaaja etenee takaperin päin vastapelaajaa tai estää vastapelaajaa siirtymästä aikomaansa suuntaan. (908, 911) Tämä koskee myös tilannetta, jolloin hyökkäävä joukkue estää puolustusmuurin muodostamisen vapaalyönnin yhteydessä, joka on tuomittu rikkeestä korkeintaan 3,5 metrin etäisyydeltä maalivahdin alueesta. 8) Kenttäpelaaja on maalivahdin alueella tai alueella, jossa maalikehikko normaalisti on. (914) Kenttäpelaaja saa liikkua maalivahdin alueen läpi, mikäli tämä erotuomarin mielestä ei vaikuta peliin eikä estä maalivahdin työskentelyä. Mikäli puolustavan joukkueen kenttäpelaaja tilanteessa, jossa vastajoukkue suorittaa vapaalyönnin kohti maalia, on maalivahdin alueella tai maalikehikon sisällä tai jos maalikehikko on siirretty pois alueelta, missä se normaalisti sijaitsee, on vastajoukkueen hyväksi aina määrättävä rangaistuslaukaus. Kenttäpelaajan katsotaan olevan maalivahdin alueella, kun mikä tahansa hänen vartalonsa osa koskettaa lattiaa maalivahdin alueella. Kenttäpelaajan ei katsota olevan maalivahdin alueella, jos ainoastaan hänen mailansa koskettaa maalivahdin aluetta. Maalivahdin alueen rajat kuuluvat alueeseen.

21 9) Kenttäpelaaja siirtää tarkoituksellisesti vastajoukkueen maalikehikkoa. (914) 10) Kenttäpelaaja estää passiivisesti maalivahtia tämän toimittaessa palloa peliin. (915) Tämä on rike ainoastaan silloin, kun kenttäpelaaja on maalialueella tai kolme metriä lähempänä maalivahtia mitattuna siitä, mistä maalivahti saa pallon haltuunsa. Passiivinen tarkoittaa estämistä tahattomasti tai väistämättä jättämistä. 11) Kenttäpelaaja hyppää ilmaan ja pysäyttää pallon. (916) Hypätessä molempien jalkojen on irrottava kokonaan lattiasta. Juokseminen ei ole hyppäämistä. Pelaaja saa hypätä pallon yli, sekä pelata ja koskea palloa tai kuolettaa sen polvitason alapuolella. Polvitasoksi katsotaan polvien korkeus pelaajan seistessä suorana. 12) Kenttäpelaaja pelaa palloa kaukalon ulkopuolelta. (ei erotuomarinäyttöä) Pelaaja on kaukalon ulkopuolella, kun toinen tai molemmat hänen jaloistaan on kaukalon ulkopuolella. Mikäli pelaaja vaihdon aikana pelaa palloa kaukalon ulkopuolelta, tämä rinnastetaan liian monen pelaajan olemiseen kaukalossa samanaikaisesti. Mikäli pelaaja pelaa palloa vaihtopenkiltä eikä ole vaihtamassa kaukalossa olevan pelaajan kanssa, tämä katsotaan pelin sabotoimiseksi. Pelaaja saa käydä kaukalon ulkopuolella, mutta palloa ei saa pelata sieltä. 13) Maalivahti menettää kokonaan kosketuksen maalialueeseensa toimittaessaan palloa peliin. (917) Tässä tapauksessa maalivahtia ei rinnasteta kenttäpelaajaan. Maalivahdin katsotaan kokonaan jättäneen maalialueensa, kun mikään hänen vartalonsa osista ei enää kosketa maali- alueen lattiaa. Tätä sääntöä on myös sovellettava, mikäli maalivahti ottaa pallon haltuunsa maalialueella ja hänen koko vartalonsa sen jälkeen liukuu maalialueen ulkopuolelle. Pallo on toimitettu peliin, kun maalivahti ei enää kosketa palloa. Mikäli hän tämän jälkeen jättää maalialueen, tämä ei aiheuta toimenpiteitä. Maalialueen rajat kuuluvat alueeseen. 14) Maalivahti heittää tai potkaisee pallon keskiviivan yli. (917) Tämä on virhe vain, jos pallo ei kosketa lattiaa, kaukalon laitaa, toista pelaajaa tai tämän varusteita ennen kuin se ylittää keski- viivan. Pallon on kokonaan ylitettävä keskiviiva. 15) Kiistapallo, vapaa- tai sisäänlyönti suoritetaan virheellisesti tai suoritusta viivytetään tarkoituksellisesti. (918) Tämä koskee tilannetta, jolloin rikottu joukkue vie pallon pois, kun peli on katkaistu, tai kun palloa saatetaan tai nostetaan mailalla tai kun kuka tahansa pelaajista viivyttää kiistapalloa. Mikäli vapaa- tai sisäänlyönti suoritetaan väärästä paikasta tai pallo ei ole täysin liikkumatta, se voidaan uusia. Pallon ei kuitenkaan tarvitse olla täysin oikeassa paikassa eikä liikkumatta, mikäli tällä ei ole erotuomarien mielestä oleellista vaikutusta peliin. 16) Maalivahdilla on pallo hallussaan yli kolme sekuntia. (924) Mikäli maalivahti laittaa pallon maahan ja ottaa sen uudelleen haltuunsa, pallon katsotaan koko ajan olevan hänen hallussaan. 17) Maalivahti ottaa vastaan syötön tai ottaa pallon oman joukkueen kenttäpelaajalta. (924) Tämä on rikkomus vain, jos palloa pelataan erotuomareiden näkemyksen mukaan tarkoituksellisesti. Vastaanotto on kiellettyä vain, mikäli maalivahti koskee palloa joko kädellään tai käsivarrellaan, myös sen jälkeen, kun maalivahti on koskenut tai pysäyttänyt pallon jollakin muulla kehon osallaan. Maalivahti voi ottaa vastaan oman joukkueen pelaajan syötön, jos maalivahti jättää maalialueensa ja vastaanottaa syötön siellä. Tällöin hänet rinnastetaan kenttäpelaajaan. Näin maalivahti voi jätettyään maalialueensa pysäyttää pallon siellä, palata maalialueelle ja ottaa pallon haltuunsa ilman että se tulkitaan syötöksi maalivahdille. Syöttö maalivahdille ei ole maalintekotilanne eikä voi johtaa rangaistuslaukaukseen.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=